דוח נוכחות

עקוב אחר הפרויקטים שלך, הפוך אותם לטובים יותר.

"דוח נוכחות" מאפשר לך לראות בצורה מדויקת את כמות זמן העבודה שהתבצע בכל פרויקט ומשימה, מערכת זו תסייע לך בקבלת מבט עילי על התקדמות, סטטוס וביצועים .

מעקב אחר זמנים

קבל החלטות משכילות ע"י מעקב אחר זמני העבודה המדויקים אשר התבצעו בכל פרויקט ומשימה.

ניתוח זמנים

ניתוח זמני העבודה מקל על צוותים בעבודה על מספר פרויקטים/משימות בו זמנית , תו"כ שמירה על סדר וארגון.

דוחות מצוינים

קבלת דוחות מתומצתים של כל הפעילות שלך ע"י לקוחות, ימים וארועים .